Posiadamy licencję EPAL na produkcję oraz naprawę palet, jest to gwarancja, że świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie.

Nasza firma spełnia warunki produkcji wyrobów w aspekcie wymagań fitosanitarnych ISPM15 co zostało udokumentowane świadectwem przyznanym przez Instytut Technologii Drewna. Jest to potwierdzenie, że nasze produkty spełniają normy dotyczące kontaktu z żywnością oraz innymi produktami wymagającymi czystości sanitarnej podczas transportu i przechowywania.